• VIESTINTÄALAN OSAAMISEN, ERITYISESTI ELOKUVA- JA AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN SEKÄ –TUOTANNON JA TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN
  • TOIMIALUEENA SATAKUNTA
  • SATAKUNTALAISET OPISKELIJAT
  • SATAKUNTALAISET YRITYKSET
  • SATAKUNTALAINEN TUTKIMUS